Геотаргетиране

Геотаргетиране

С развиването на технологиите ние въвдохме нов тип услуга – “геотаргетиране”, която предоставя възможност на Вашия бизнес за намирането на исканата от Вас таргетирана аудитория.

Как работи то: със стартирането на Вашата рекламна кампания, избирате определени локации, улици и зони, в които рекламата Ви ще се излъчва повече.